Voorstellingsbrief 3/3,

Hier tref je de derde en laatste belangrijke brief over de voorstelling! Lees deze brief goed door en bewaar!

Deelname bijdrage:  €10,- p.p direct inleveren. Liefst in een gesloten enveloppe met je naam, lesdag en tijd erop. Ouders, graag uw aandacht hiervoor!

Wat neem je mee:

– veiligheidsspeldjes, haarelastieken, en schuifspeldjes in de eigen haarkleur en eigen borstel meenemen. Neem iets te drinken en te eten mee, liever geen chocola ivm het vlekgevaar. Neem een boek of een spelletje mee want soms moet je wel even wachten.

Laat waardevolle dingen als tablets ect thuis ( we vinden ze ieder jaar weer!)

Haren van alle leerlingen graag thuis invlechten. Maak daarvoor een scheiding waar die van nature valt. Vlecht beide zijden in en bind de twee vlechten samen in een brede knot. Het helpt om het haar vooraf niet te wassen.

Zondag 22 mei:

9:45 verzamelen achter de Philharmonie, Bakenessergracht 72

10:00 Start doorloop 

12:15 Alle kleuters achter aanwezig: Bakenessergracht 72

13:00 Kassa open voor afhalen tickets

13:30 Aanvang, vermoedelijk eind 16:00

Kaartverkoop: er zijn voldoende toegangskaarten te verkrijgen. Mail het gewenste aantal naar info@Dans-nu.nl

Het wordt niet toegestaan zelf beeldmateriaal te maken. De DVD registratie wordt gedaan door een professioneel bedrijf, trueview.nl Bestelformulieren worden uitgedeeld in de studio en ten tijde van de voorstelling. 

Maandag 23 mei en dinsdag 24 mei is er geen les.

Het grote doel van de voorstelling is de leerlingen een onvergetelijke dag te bezorgen. Dit seizoen in ons 25 jarig jubileum en heeft een gouden tintje. Wilt u helpen van deze dag een onvergetelijk event te maken, komt u feestelijk in goud of met gouden accessoires. Heel veel plezier gewenst!

Dear parent and student,

Here you will find the third and last important letter about the performance! Read this letter carefully and keep it. The main aim of the performance is to give the students an unforgettable day. This season in our 25th anniversary and has a golden touch. Would you like to help make this day an unforgettable event, come festive in gold or with golden accessories.

Participation contribution:   €10 per person hand in immediately. Preferably in a sealed envelope with your name, class day and time on it. Parents, please pay attention to this!

What to bring:

– clean tights without ladders ect, your agreed basic ballet suit and correct PINK canvas ballet shoes (our normal dress code). Some groups require an extra black bra top, black socks or black underwear.

– Bring safety pins, hair elastics and bobby pins in your own hair color and brush.

– Take something to drink and eat with you, preferably no chocolate because of the risk of staining.

– Take a book or a game with you because sometimes you have to wait a while.

Leave valuables such as tablets, etc. at home. Not only do we find expensive things in the dressing rooms (telephones, Nintentos, e-readers) every year, but recording equipment is also regularly left behind between the seats of the audience.

Please braid the hair of all students at home. Make a separation where it naturally falls. Braid both sides and tie the two braids together in a wide bun. It helps not to wash the hair beforehand.

There are a number of braid mothers present. However, not all people can braid them. So do this at home as much as possible and make sure it is secure. Removing and combing wrong braids is often painful, so avoid this as much as possible. NO colored elastics or pins are allowed. Please use pins and elastic bands in your own hair color.

Sunday 22 May:

9:45 Gathering behind the Philharmonie, Bakenessergracht 72

10:00     Start walkthrough

12:15 All toddlers present at the back: Bakenessergracht 72

13:00 Box office open for tickets pick up

13:30    Start, probably end of 16:00

Ticket sales: there are enough tickets available. We really like it when everything is arranged in time: reserved, paid and neatly ready for you in the theater. Mail the desired number to info@Dans-nu.nl

N