Basisonderwijs

De docenten van de Dance & Ballet Company staan geregeld voor het basisonderwijs. Soms betreft dat een gratis introductie les, waarbij we een flyer mogen meegeven aan de kinderen die graag zouden willen dansen. Soms betreft het een reeks lessen, een thema les of gewoon het creëren van meer ruimte voor de docent voor de klas.

 

Tot dusver toegepaste opties:

-verzorgen van bewegen op muziek bij ziekte en afwezigheid van de vakleerkracht.

-verzorgen van les of lessenreeks, mogelijk tijdens jaarfeest of themadagen.

-verzorgen van muzieklessen, gevuld met liedjes, maken van muziek en bewegen op muziek.

-verzorgen van naschoolse activiteiten binnen schoolgebouw of in de studio.

Wanneer scholen het belangrijk vinden dans- en bewegingsonderwijs binnen het lespakket te hebben, is het doorspreken van de mogelijkheden een eerste stap. Referenties zijn aanwezig; docenten en vakleerkrachten geven aan deze extra ruimte zeer fijn te vinden en de school differentieert zich op positieve wijze van omliggende scholen.