Veiligheidsmaatregelen DBC

Wij adviseren u via onze nieuwsbrief, website en leaflet om onderstaande maatregelen uit te voeren.

• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

• was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;

• douche thuis en niet op de sportlocatie;

• vermijd het aanraken van je gezicht;

• schud geen handen;

• kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Communicatie richting ouders & leerlingen

Middels onze goed gelezen nieuwsbrief worden de verschillende spelregels duidelijk aan onze leerlingen en hun ouders medegedeeld. Daarnaast is er een flyer ontwikkeld met de regels nog eens duidelijk in kinder- en tienertaal die wordt uitgedeeld voor- en na de gegeven lessen.  

De spelregels en het corona protocol zijn vanaf goedkeuring door de gemeente handig terug te vinden op onze website onder het kopje: corona maatregelen.  

  • digitale nieuwsbrief
  • Website
  • Leaflet

Overige aandachtspunten

  • docent ter plekke is coördinator en corona aanspreekpunt
  • Aanrij routes voor auto’s, parkeren, fietsenstalling zijn duidelijk aanwezig (eenrichtsverkeer)
  • Op de parkeerplaats zullen de beschikbare plekken wellicht al worden aangegeven door de Optimist en de Montessorischool. Indien niet het geval: voor de dansactiviteiten zijn veel minder plekken nodig dan aanwezig zijn. Met ruimte parkeren zal geen probleem zijn.