Stichting Leergeld Haarlemmermeer

Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging willen we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en onze kennis en expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Haarlemmermeer.

Wij vinden dat een cursus binnen het financieel bereik van alle cursisten moet liggen. Hiervoor zijn financiële regelingen waarvoor cursisten in aanmerking komen.

Leerlingen van 8 tot 18 jaar, ontvangen de wedstrijdgroep of selectieklas zonder extra kosten, wanneer de overige lessen worden bekostigd door Stichting Leergeld Haarlemmermeer of een soortgelijke stichting. Zo maken wij dans en de kwaliteit waar wij voor staan, voor ieder bereikbaar.

Wilt u weten of financieel ondersteuning voor u mogelijk is, neemt u contact op met:

Stichting Leergeld Haarlemmermeer
Postbus 600
2130 AP Hoofddorp

info@meerleergeld.nl