Dans Na School

Met deze korte cursussen kan je kennismaken met dans direct na schooltijd. Ook handig: leerlingen van De Optimist en Montessorischool Floriande blijven in het schoolgebouw en wandelen zelf naar de studio. In seizoen 23-24 wordt er op acht scholen een naschools aanbod aangeboden.

Het volgende programma kunnen wij reeds bieden:

Programma 1/september