De Ijskoning

Welkom!

Vandaag staan wij met 2 kleine presentaties in schouwburg de Meerse. Om 11:30 start show 1, om 17:30 show 2. Met deze korte voorstelling brengen wij u alvast in kerstsfeer!

De docenten hebben zich laten inspireren door het sprookje De Ijskoningin van Hans Christian Andersen. Het verhaal begint bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken wanneer de spiegel van Sneeuwwitje in duizend stukken valt. Wanneer een van de stukjes in de ogen van een mens komt, ziet hij alles verdraaid en verandert zijn hart in ijs. Een van twee kinderen krijgt een splinter in zijn oog en zijn karakter verslechterd. Hij wordt ontvoerd door de Ijskoning en zijn vriendin gaat op een grote zoektocht om hem te vinden. Dat wordt een lange zoektocht en wordt zij gevangengenomen door rovers. Uiteindelijk vindt zij hem in het ijspaleis waar zij door tranen zijn hart weer doet smelten. De Ijskoning laat de kinderen gaan wanneer zij een moeilijke puzzel hebben opgelost. 

Foto’s & Video: die worden gemaakt.

Presentatie 11:30

Sneeuwvlokken, Dinsdag groepen Nicole

Winterwonderland Musicalgroep, Montessorischool Nicole & Madelen

Puzzelstukjes, Woensdaggroepen Lisa

Ijskoningin, Maandaggroepen Nadine

Een feestelijk einde, Bellatrix en Estrela Mandy, Lisa en Madelen

Presentatie 17:30

De zoektocht, Vrijdag klassiek/modern Britt

Kerstfeest Vrijdag kinderen Mandy

Ontsnappen en samenkomen, Donderdag en zaterdag streetdance/jazz Stefanie

Feest! Bellatrix en Estrela Mandy, Lisa en Madelen

`Frozen’ wonderland Donderdag en zaterdag klassiek Stefanie

Zoektocht naar nieuwe start Woensdag modern Charlotte

Deze voorstelling staat in het thema verbinden, want dat hoort bij kerst! Verschillende lessen dansen samen, ook de eind dans wordt samen gedanst. Tijdens de lessen, repetities, doorloop en voorstelling is bewust de lat laag en staat plezier en samenwerken voorop. Dat is weer eens een heel andere insteek dan onze zomervoorstellingen!

We hopen dat u ontspannen kunt genieten van de leerlingen en hun enthousiasme. We wens u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2023!

Nadine, Britt, Charlotte, Mandy, Lisa, Stefanie, Madelen en Nicole

De Ijskoningin

Welcome!

Today we are with 2 small presentations in theater de Meerse. Show 1 starts at 11:30 am, show 2 at 5:30 pm. With this short performance we will get you in the Christmas spirit!

The teachers were inspired by the fairy tale The Ice Queen by Hans Christian Andersen. The story begins with the falling of the first snowflakes when Snow White’s mirror falls into a thousand pieces. When one of the pieces gets into a human’s eyes, he sees everything twisted and his heart turns to ice. One of two children gets a splinter in his eye and his character deteriorates. He is kidnapped by the Ice King and his girlfriend goes on a huge quest to find him. That becomes a long search and she is captured by robbers. Finally she finds him in the ice palace where she melts his heart through tears. The Ice King lets the children go when they have solved a difficult puzzle.

Presentation 11:30

Snowflakes, Tuesday groups Nicole

Winter Wonderland, Musical Group Montessori School Nicole & Madelen

Puzzle pieces, Wednesday groups Lisa

Ice Queen, Monday groups Nadine

A festive end, Bellatrix and Estrela Mandy, Lisa & Madelen

Presentation 17:30

The quest, Friday classic/modern Britt

Christmas party ,Friday kids Mandy

Escape & get together, Thursday and Saturday street dance/jazz Stefanie

Party! Bellatrix and Estrela Mandy, Lisa & Madelen

‘Frozen’ wonderland, Thursday and Saturday ballet Stefanie

XXX Wednesday modern Charlotte

This performance is in the theme connecting, because that’s part of Christmas! Different classes dance together, the final dance is also danced together. During the lessons, rehearsals, walk-through and performance, the bar is deliberately low and fun and cooperation are paramount. That is a completely different approach than our summer performances!

We hope you can relax and enjoy the students and their enthusiasm. We wish you happy holidays and a healthy and prosperous 2023!

Nadine, Britt, Charlotte, Mandy, Lisa, Stefanie, Madelen and Nicole