Lesgelden & bepalingen

Inschrijven:

Alle leerlingen ontvangen in september of op het moment van instromen een inschrijfformulier. Je schrijft je dus pas in, als je weet welke les je gaat volgen. Zo weet je precies waarvoor je je inschrijft en waarvoor je betaald. Gedurende het seizoen overstappen naar een andere les is doorgaans geen probleem, we doen dit graag in overleg.

Betalen:

Betalen kan in 1 termijn of 2 termijnen. De eerste termijn vervalt 1 oktober, de 2e termijn 15 januari. Wilt u in 4 termijnen betalen, overleg dan even over de mail.

Contant graag in een gesloten enveloppe met de naam van de leerling en de lestijd op de envelop. U ontvangt van de docent een betalingsbewijs.

Zelf overmaken:

Tenaamstelling: Dance & Ballet Company, Hoofddorp

IBAN: NL79 INGB 066 46 41 822

Bic: INGBNL2A

Gelieve de volledige voor- en achternaam van de leerling te vermelden.

Lesgelden/gebaseerd op 33 lessen per seizoen:

TutuClass per 2 maanden 45,-

45 min. € 235,- (betalen in 2 termijnen: 2x 122,50)

60 min. € 300,- (betalen in 2 termijnen: 2x 155,-)

75 min. € 340,- (betalen in 2 termijnen: 2x 175,-)

90 min. € 360,- (betalen in 2 termijnen: 2x 185,-)

Yoga, € 320,- (betalen in 2 termijnen: 2x 165,-)

Pilates, € 400,- (betalen in 2 termijnen: 2x 205,-)

2x 60 min. € 600,-

3x 60 min. € 739,50 (korting 130,50)

Extra training, contant voor de les 7,50

Betalingsherinnering 1e keer 2,50, 2e keer 2,50, 3e keer 20,-

Wedstrijdteam of selectieklas voor kinderen die via Stichting Leergeld Haarlemmer komen, is zonder kosten. Lees hoe en waarom: hier!

Dikgedrukte, kleine lettertjes:

-Betalen in 2 of 4 termijnen is mogelijk.  U dient er zelf zorg voor te dragen dat er tijdig betaald wordt.

-Bij later instromen overleg via de mail of met docent over het te betalen bedrag. Na februari instromen, kan alleen met 1 termijnbetaling.

Belangrijk: leerlingen van 6 jaar en ouder geven zich op en betalen voor een heel seizoen, lopende van het moment van instromen (doorgaans september) tot de 3e week van juni. Kinderen tot 6 jaar kunnen zich per periode opgeven (zie Angelina Ballerina) maar voor een heel seizoen bent u goedkoper uit. Gedurende het seizoen is er geen restitutie van het lesgeld mogelijk, je weet na het volgen van de proeflessen, duidelijk waarvoor je je inschrijft. 

Absentie: Wanneer je een les mist (of meerdere) door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of vakantie kan je die inhalen op een ander tijdstip. Overleg met je docent welke les(sen) daarvoor in aanmerking komen. Wil je tijdens het seizoen switchen van les, lesuur, docent en groep: dat kan! Graag even overleg. Ziekte en afwezigheid van de docent kan in bijna alle gevallen worden opgevangen door het docententeam.

Bij het volgen van 3 betaalde lessen binnen 1 familie ontvangt u 15% korting op het totaal bedrag.

Wilt u weten of financieel ondersteuning voor u mogelijk is, neemt u contact op met:

Stichting Leergeld Haarlemmermeer
Postbus 600
2130 AP Hoofddorp

info@meerleergeld.nl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.