Agenda 2019-2020

Aanvang seizoen:         maandag 2 september 2019

Herfstvakantie:             21 tot 26 oktober

11 november:                 maandag – 17:30 en 18:30 vervallen

5 december:                   donderdag – lessen NA 16:15 vervallen

Kerstvakantie:               16 december tot en met 5 januari

Voorjaarsvakantie:       17 februari tot en met 22 februari

Goede vrijdag:               10 april, alle lessen vervallen

2e Paasdag:                    13 april, alle lessen vervallen

Meivakantie:                  27 april tot 9 mei.

Pinksteren:                     1 juni, alle lessen vervallen

Laatste reguliere les:    zaterdag 13 juni

Ons seizoen loopt ieder jaar vanaf de eerste week september tot de derde week van juni. Ieder seizoen zijn er 34-35 lesweken. In het lesgeld zijn 33 lesweken opgenomen.  Het verschil zit niet alleen in de dagen dat je les hebt (Denk aan uitvallende Paas- en Pinkstermaandagen die wellicht buiten een vakantie vallen, Hemelvaart en Goede vrijdag) maar ook in de planning richting de voorstelling.

Gemiste lessen mogen ten alle tijden worden ingehaald. Denk hierbij aan een keer ziek zijn of een feestje, de Paas- en Pinkstermaandag. Afwezigheid van de docent wordt doorgaangs door het docententeam opgevangen of in overleg wordt de les verzet naar een ander moment.

Our season runs every year from the first week of September to the third week of June. Every season there are 34-35 lesson weeks. 33 tuition weeks are included in the tuition fee. The difference is not only in the days that you have lessons (think of falling Easter and Pentecostal days that may fall outside a holiday, Ascension and Good Friday) but also in the planning towards the performance. Missed lessons can be made up for at any time. Think of being sick once or a party, the Easter and Whitsun Monday. The absence of the teacher is usually taken care of by the team of teachers or in consultation the lesson is moved to another moment.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.