Nieuws update 15/3/13:00

Beste ouders en leerlingen,

Verschillende docenten zijn druk bezig met het opnemen van korte lesfilmpjes. Bekijkt u hier de trailer. We proberen iedere dag een of meerdere filmpjes te uploaden. Ook werken we de verschillende chromo’s de komende weken uit.

Er staan bewust geen leeftijden of doelgroepen genoemd. U kunt dus gerust meedoen.

Namens alle docenten, Nicole

Beste ouders en leerlingen,

Na veel contact onder docenten en collega dans- en balletscholen, hebben wij besloten de lessen van de Dance & Ballet Company voor 2 weken op te schorten. Ik vind het heel erg deze beslissing te moeten maken maar het lijkt voor nu de beste. Het is van groot belang dat het Corona virus niet verder gespreid en we hopen dat we op deze manier ook ons steentje kunnen bijdragen. 

We sluiten de deuren tot 31 maart. 

We gaan inhaallessen en leuke activiteiten plannen in de meivakantie. Ook daarover wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrief en de website, met verwijzingen via Instagram en Facebook. 

De komende week zullen de docenten in overleg gaan hoe het geheel vorm te geven. Bijvoorbeeld over hoe we de meivakantie gaan vormgeven en hoe we tot 31 maart de kinderen toch aan het dansen krijgen. Verschillende docenten gaan met filmpjes aan de slag, we hopen dat ieder heerlijk thuis aan het dansen gaat. 

Ik hoop dat we met z’n allen dit virus overwinnen en snel weer kunnen dansen. Zodra we een update hebben zullen we ieder inlichten via de website en via de digitale nieuwsbrief. 

Namens alle docenten,

Nicole

 

Dear parents and students,

After much contact among teachers and fellow dance and ballet schools, we have decided to suspend the classes of the Dance & Ballet Company for 2 weeks. I am very sorry to have to make this decision but it seems the best for now. It is very important that the Corona virus is not spread further and we hope that we can also contribute in this way.

We close the doors until March 31.

We will plan catch-up lessons and fun activities during the May holiday. You will also be kept informed about this via the newsletter and the website, with references via Instagram and Facebook.

In the coming week, the lecturers will discuss how to shape the whole. For example about how we will design the May holiday and how we will get the children dancing until March 31st. Several teachers are going to work with videos, we hope that everyone will enjoy dancing at home.

I hope we can all overcome this virus and dance again soon. As soon as we have an update, we will inform each via the website and via the digital newsletter.

On behalf of all teachers,

Nicole

Geef een reactie