Week 4

De 4e week van de lockdown: weer een mooi programma! We horen graag reacties van onze leerlingen zodat we kunnen inspelen op de behoefte. Is hiphop in een Zoomles nu prettiger dan met een video? Wat vindt jij? 

Let op: tijden zijn iets aangepast en je moet je opgeven voor bepaalde lessen.

Lessen worden ook aangeboden aan leerlingen van andere scholen die in de lockdown gesloten zijn. Wandelen is zeker ook voor ouders en buitenlessen ook fijn als er meer kids aanhaken. Bewegen schiet er gewoon een beetje bij in, dus doen mee!  

Zie hier onze Januari trailer

 Love to read in English? Please scroll down

Week 4

Maandag 25 januari
16:00 Zoom Klassiek I – tot 9 jaar
16:45 Zoom Klassiek II – tot 12 jaar
17:30 Zoom Klassiek III – 12+
(met of zonder spitzen) 

Woensdag 27 januari
14:30 Buitenles Funky streetdance tot 9 jaar
15:30 Buitenles Funky streetdance tot 14 jaar
19:30 Zoom Klassiek – a.l. -Janine (opgeven noodzakelijk)

Donderdag 28 januari
18:30 Zoom, Hiphop van Luna (opgeven noodzakelijk) 

Vrijdag 29 januari
15:00 Zoom Funky kids – tot 9 jaar
15:30 Zoom Funky kids – tot 12 jaar
18:30 Zoom Moderne dans (opgeven noodzakelijk)

Zaterdag 30 januari
9:30 Wandelen Haarlemmermeerse bos
Met met opdrachten voor de kids & actie voor volwassenen
-ong. 1,5 uur (opgeven noodzakelijk)

Buitenlessen

Elke woensdag geven Nicole en Lisa de buitenlessen. Er is voldoende afstand mogelijk en we houden de kids lekker warm met dans, spel en chocolademelk. Het is fijn iedereen weer te zien en te spreken en de lessen zijn goed te doen

14:30 alle kids tot 8 jaar welkom
15:30 alle kids tot 14 jaar welkom

Mis geen moment, doe mee!!

Opgeven noodzakelijk! 
Voor de volgende lessen is het noodzakelijk je op te geven:
Klassiek woensdag 19:30
Hiphop donderdag 18:30
modern vrijdag 18:30
Luna & Charlotte gaan gericht naar de studio en zijn afhankelijk van bijvoorbeeld openbaar vervoer en tijdig thuis zijn voor de avondklok. Laat dus weten wanneer je meedoet!

Wandelen
Op zaterdagochtend gaan we wandelen rondom het water in het Haarlemmermeerse bos. Voor de kids maken we leuke opdrachten want voor alleen wandelen zijn ze natuurlijk niet te porren. Voor de volwassenen zijn ook opdrachten die naar wens uitgevoerd kunnen worden. We lopen in tweetallen en onderlinge afstand is goed te waren. Fijn weer even iemand te spreken. Loop je mee?

We zijn druk bezig met de planning van de komende weken. We hopen dat na de voorjaarsvakantie alles weer kan draaien. We willen graag in de voorjaarsvakantie een trainingskamp houden: iedere dag les voor iedere leeftijd. Mocht dat nog niet te realiseren zijn, dan wordt dit de meivakantie. 
Ook wordt de voorstelling besproken: hoe is dit te realiseren?

Week 4

The 4th week of the lockdown: another great program! We would like to hear reactions from our students so that we can respond to the need. Is hip hop more pleasant in a Zoom class than with a video? What do you think?

Note: times have been adjusted slightly and you can sign up for certain lessons.

Lessons are also offered to students from other schools that are closed in the lockdown. Walking is certainly also nice for parents and outdoor lessons if more kids join us. Exercise is just a bit lost, so get involved!

Monday, January 25

16:00 Zoom Classic I – up to 9 years old

16:45 Zoom Classic II – up to 12 years old

17:30 Zoom Classic III – 12+

(with or without pointe shoes)

Wednesday, January 27

14:30 Outdoor class Funky street dance up to 9 years old

15:30 Outdoor class Funky street dance up to 14 years

19:30 Zoom Classic – a.l. -Janine (giving up necessary)

Thursday, January 28

18:30 Zoom, Hiphop van Luna (registration required)

Friday, January 29

15:00 Zoom Funky kids – up to 9 years old

15:30 Zoom Funky kids – up to 12 years old

18:30 Zoom Modern dance (registration required)

Saturday January 30

9:30 Walking Haarlemmermeerse forest

With assignments for the kids & action for adults

-ong. 1.5 hours (registration required)

Outdoor lessons

Every Wednesday Nicole and Lisa give the outdoor lessons. There is enough distance possible and we keep the kids nice and warm with dance, games and chocolate milk. It is nice to see and speak to everyone again and the lessons are easy to do

14:30 all kids up to 8 years welcome

15:30 all kids up to 14 years welcome

Don’t miss a moment, join us !!

We are busy planning the coming weeks. We hope that everything can run again after the spring break. We would like to hold a training camp during the spring break: lessons every day for all ages. If that cannot be realized yet, this will be the May holiday.

The performance is also discussed: how can this be realized?

DBC Challenge!

We ask all our students (large & small, classic & other) to make their own piece of work. We make a video presentation of all films.

What should you do:

– create a piece of your own work

– find a beautiful, original place

film it or have it filmed

app to Nicole. Any questions? Please send me an email. 

Geef een reactie